Anna Radziwiłko

Anna Radziwiłko

psycholog, trener kompetencji społecznych, specjalista ds. rodziny, profilaktyk.

Życie to echo, co wysyłasz – wraca, co siejesz – zbierasz, co dajesz – dostajesz, to co widzisz w innych, istnieje w Tobie.

Moje doświadczenie

Prowadzę szkolenia związane z procesem uczenia się, udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, komunikacją, pracą zespołową, rozwiązywaniem konfliktów, treningiem umiejętności wychowawczych. Posiadam wieloletnie doświadczenie w realizacji programów profilaktyki uzależnień z młodzieżą. Jest certyfikowanym trenerem w ramach programu „Chronimy Dzieci”. Współprowadzę treningi interpersonalne.

Wykształcenie i szkolenia

Studia magisterskie – psychologia.

Studia podyplomowe – Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Rodziny.

Ukończyłam liczne szkolenia: Szkoła Trenerów (230h). „Systemowe rozumienie rodziny, podejście systemowe w w terapii rodzin” (280h) prowadzenie szkoleń z zakresu problematyki krzywdzenia dzieci w ramach programu Chronimy Dzieci (80h FDN), Dialog motywujący (60h), Specjalistyczne szkolenie w zakresie profilaktyki uzależnień (250 h) I stopień terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Prywatnie

Żona i mama trzech synów, ciekawa świata i ludzi, z wdzięcznością myśląca o tym co złożyło się na tu i teraz.