Projekt ERASMUS+ inntrain

Projekt
Innowacyjne kompetencje trenerskie InnTrain

Okres realizacji: 1 sierpnia 2020 r. – 30 listopada 2021 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.

W projekcie zaplanowane są  24 mobilności (2 wyjazdy po 12 osób)
dla 12 trenerów
naszej firmy:

  • kurs języka angielskiego na Malcie
  • kurs Innowacyjne narzędzia i metody nauczania osób dorosłych, z uwzględnieniem specyfiki tworzenia i prowadzenia szkoleń on-line” na Cyprze

Ostatecznym efektem naszych działań w projekcie będzie wykorzystanie nabytych kompetencji do opracowania i upowszechnienia 12 opracowanych szkoleń on line przez uczestników mobilności. Zakładamy udostępnienie na naszej stronie internetowej opracowanych szkoleń on line wszystkim osobom zainteresowanym rozwojem swoich kompetencji miękkich.

Szkolenia online opracowane w ramach projektu przez jego uczestników dostępne są na stronie

www.progress-online.pl/szkolenia/

PARTNERZY

10_years_Eurosuccess_LOGO
logo-eti-malta