Projekt ERASMUS+ Ciągle do przodu

Projekt
Ciągle do przodu

(Keep moving forward)

Okres realizacji: 1 września 2023 r. – 30 października 2024 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.

W projekcie zaplanowane jest 12 mobilności (3 wyjazdy)
dla trenerów
z naszej firmy.

Zaplanowane szkolenia:

  • Coaching skills for teachers, school and adult education staff na Sycylii (Włochy) (7 dni)
  • Design Thinking for Educators w Curacao (6 dni)
  • Broadening horizons through outdoor learning na Azorach (Portugalia) (5 dni)