Projekt ERASMUS+ NOWE KOMPETENCJE

Projekt
Nowe kompetencje – efektywniejsze szkolenia

(New competencies – more effective trainings)

Okres realizacji: 1 października 2021 r. – 30 czerwca 20221 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.

W projekcie zaplanowane jest 15 mobilności (2 wyjazdy)
dla 15 trenerów
z naszej firmy:

  • Kurs języka angielskiego w Dublinie (5 dni)
  • Szkolenie w Utrechcie: Analiza Transakcyjna w Organizacjach – Leadership and Change Workshops (5 dni)