man-and-woman-sitting-on-black-wooden-chairs-2379944

DLACZEGO TRENING INTERPERSONALNY W SZKOLE TRENERÓW?

Bardzo często spotykam się z pytaniem czym jest trening interpersonalny niedyrektywny i za każdym razem nie wiem co odpowiedzieć… Dlaczego? Dlatego, że to pytanie jest podobne do pytania „Kim jest człowiek?”. Dla mnie każdy człowiek jest sobą. Nie ma dwóch takich samych ludzi. I nie ma dwóch takich samych treningów interpersonalnych. Na treningu każdy uczestnik ma okazję zbliżyć się do siebie samego w towarzystwie innych członków grupy. Na czym polega to zbliżenie? Trening to przestrzeń w której uczestnicy są zachęcani do werbalizowania swoich emocji, myśli i odczuć które się w nich pojawiają „tu i teraz” w odniesieniu do siebie i pozostałych członków grupy (oczywiście wyrażanie to odbywa się w granicach wcześniej ustalonych zasad pracy w grupie, których celem jest zapewnienie uczestnikom bezpieczeństwa i współpracy w nowej sytuacji). Wielu z nich w trakcie trwania treningu po raz pierwszy w życiu zaczyna się zastanawiać nad tym co czuje w danej chwili. Niektórzy po raz pierwszy decydują się wyrazić lęk, złość, współczucie, sympatię i doświadczyć tego co się z nimi dzieje po takiej reakcji. Brzmi jak praca w grupie terapeutycznej. Jednak trening nie jest formą terapii, nie pracujemy w trakcie jego trwania nad przeszłością, przyczynami problemów, nie pogłębiamy tematów, które wymagają terapii. Wręcz przeciwnie przywołujemy do „tu i teraz”, do aktualnej sytuacji. W trakcie treningu uczestnicy mają szansę zidentyfikować swoje wyuczone schematy zachowań, których sami w sobie nie widzieli wcześniej. Niektóre z tych schematów zobaczyć „w lutrze grupy”, która udziela informacji zwrotnych na temat naszych zasobów i obszarów do rozwoju.

…Lorem ipsum dolor sit amet sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ollicitudin, lorem quis bibendum auctor!

Okiem obiektywnym:
• Trening interpersonalny trwa od 40 do 50 godzin.
• Grupa treningowa liczy od 8 do 16 osób.
• Spotkania treningowe są angażujące czasowo. Trening odbywa się przez 4-5 kolejnych dni.
• Trening powinien być prowadzony przez osobę posiadającą rekomendacje trenerskie II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (trener treningu interpersonalnego).
• Podczas treningu obowiązują zasady mające grupie ułatwić współpracę i zbudowanie poczucia bezpieczeństwa.
• Trening nie jest warsztatem, ani szkoleniem. Trenerzy nie proponują ćwiczeniowych.
• W treningu mogą uczestniczyć osoby zdrowe psychicznie. Nie zaleca się uczestnictwa osobom będącym w trakcie leczenia lekami psychotropowymi i osobom w kryzysie.
• Osoby, które uczestniczą w psychoterapii powinny skonsultować uczestnictwo w treningu ze swoim psychoterapeutą.
• Warto, aby trening interpersonalny dla osób pracujących z grupami połączony był z warsztatem związanym z jego omówieniem. Warsztat taki twa najczęściej kilkanaście godzin i odbywa się najwcześniej po tygodniu od zakończenia treningu. Podczas trwania takiego warsztatu trening jest omawiany z „lotu ptaka”. Trener wspólnie z uczestnikami dokonuje jego obiektywnej analizy, identyfikacji faz procesu grupowego, charakterystycznych zachowań, ról pełnionych przez uczestników w poszczególnych etapach rozwoju grupy, emocji doświadczanych przez grupę. Jest to bardzo cenna wiedza, której nie dostaniemy uczestnicząc jedynie w treningu.

10 korzyści dla trenerów z uczestnictwa w treningu interpersonalnym:
1. Rozwiniesz umiejętność identyfikowania, nazywania i wyrażania emocji które doświadczasz „tu i teraz”.
2. Doświadczysz „na sobie” przebiegu procesu grupowego i poszczególnych faz rozwoju grupy. Możesz o tym również poczytać w książkach. Różnica jest jednak taka jak między przeczytaniem przepisu w książce kucharskiej na tort, a zjedzeniem tego toru.
3. Nauczysz się identyfikować poszczególne fazy rozwoju grupy, będziesz wiedział co czują uczestnicy i jakie mają potrzeby w poszczególnych fazach rozwoju procesu grupowego (z grupą jest podobnie jak z rozwojem człowieka – innych potrzeb doświadczamy w dzieciństwie, dorastaniu i dorosłości)
4. Wiedza ta pozwoli Ci adekwatnie dobierać metody prowadzenia szkolenia, które będą odpowiednie do faz procesu grupowego.
5. Poznasz role w które wchodzą uczestnicy na poszczególnych etapach rozwoju grupy podczas uczestniczenia w szkoleniach.
6. Zidentyfikujesz role w które Ty wchodzisz w poszczególnych etapach rozwoju procesu grupowego.
7. Uświadomisz sobie swoje zasoby – określisz które role są charakterystyczne dla Ciebie i kiedy Ci pomagają w pracy z grupą.
8. Określisz obszary do rozwoju – zidentyfikujesz role, które mogą szkodzić Tobie i grupie. Uzyskasz informacje w jaki sposób możesz nad tymi obszarami pracować, zaplanujesz ścieżkę swojego rozwoju osobistego i zawodowego.
9. Pozwolisz sobie na bycie bardziej autentycznym i szczerym w relacjach z grupą.
10. Jeśli ukończysz Szkołę Trenerów w wymiarze powyżej 200 godzin połączoną z treningiem interpersonalnym to po spełnieniu dodatkowych wymagań możesz ubiegać się o rekomendacje trenerskie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Żeby to zrobić musisz być członkiem PTP (Uwaga: członkami mogą być zarówno psychologowie, jak i osoby innych zawodów).
największe korzyści odnoszą z treningu interpersonalnego trenerzy, którzy oprócz uczestnictwa w samym treningu mają możliwość jego szczegółowego omówienia w trakcie warsztatu odbywającego się w innym terminie, w tej samej grupie.

1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

W ramach Szkoły Trenerów PROPGRESS realizowany jest trening interpersonalny prowadzony przez trenerów II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ewa Kalińska-Grądziel

Zostaw komentarz