SZKOŁA TRENERÓW – EDYCJA XII

5,000 PLN
216 godzin
11 spotkań
TreNerzy PTP
Praktyka

CO ZYSKASZ?

Nauczymy Cię efektywnie prowadzić szkolenia i warsztaty

dostosowane do różnych grup odbiorców:

biznesowych, instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych, administracji.

Indywidualny mentoring
Otrzymasz opiekę i wsparcie doświadczonych trenerów dopasowane do Twoich potrzeb
Indywidualne próbki trenerskie
Poprowadzisz własne próbki trenerskie i otrzymasz ich analizę w oparciu o materiał wideo
Własny scenariusz szkolenia
Pokażemy Ci, jak krok po kroku stworzyć scenariusz szkolenia, które będzie gotowe do sprzedaży
Dodatkowe szkolenia
Otrzymasz możliwość uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach w ramach Inkubatora Trenerów PROGRESS

PROGRAM

Program Szkoły Trenerów PROGRESS obejmuje 216 godzin zajęć,
w tym:
40-godzinny trening interpersonalny,
144 godzin zajęć warsztatowych
oraz 32 godziny superwizji trenerskiej.

1 SPOTKANIE
05-06.06.2020
Proces grupowy
(16h)
2 SPOTKANIE
12-13.06.2020
Planowanie warsztatu
(16h)
3 SPOTKANIE
26-27.06.2020
Ewaluacja szkoleń i narzędzia ICT w pracy trenera (16h)
4 SPOTKANIE
03-04.07.2020
Budowanie wizerunku trenera (16h)
5 SPOTKANIE
28-29.08.2020
Specyfika uczenia osób dorosłych (16h)
6 SPOTKANIE
09-12.09.2020
Trening interpersonalny (40h - 4dni)
7 SPOTKANIE
25-26.09.2020
Rozwój osobisty trenera –
analiza przebiegu treningu interpersonalnego (16h)
8 SPOTKANIE
02-03.10.2020
Metody prowadzenia szkoleń (16h)
9 SPOTKANIE
16-17.10.2020
Komunikacja w pracy trenera (16h)
10 SPOTKANIE
06-07.11.2020
Sytuacje trudne w pracy trenera (16h)
11 SPOTKANIE
19-21.11.2020
Warsztat superwizyjny
(16h)

PEŁNY PROGRAM I HARMONOGRAM

Szkoły Trenerów – Edycja XII

TRENERZY

4
Ewa Kalińska-Grądziel
Trener II° PTP, psycholog, psychoterapeuta, współwłaściciel firmy PROGRESS
wiesiek-wyedytowany
dr Wiesław Talik
Trener II° PTP, psycholog, coach, współwłaściciel firmy PROGRESS
Iwona_UJ
dr Iwona Ulfik-Jaworska
Psycholog, trener, psychoterapeuta, psycholog, mentor, konsultant
już teraz
zapisz się    captcha

    wpisz kod