SZKOŁA TRENERÓW – EDYCJA XIII

5,000 PLN
216 godzin
11 spotkań
TreNerzy PTP
Praktyka

CO ZYSKASZ?

Nauczymy Cię efektywnie prowadzić szkolenia i warsztaty

dostosowane do różnych grup odbiorców:

biznesowych, instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych, administracji.

Indywidualny mentoring
Otrzymasz opiekę i wsparcie doświadczonych trenerów dopasowane do Twoich potrzeb
Indywidualne próbki trenerskie
Poprowadzisz własne próbki trenerskie i otrzymasz ich analizę w oparciu o materiał wideo
Własny scenariusz szkolenia
Pokażemy Ci, jak krok po kroku stworzyć scenariusz szkolenia, które będzie gotowe do sprzedaży
Dodatkowe szkolenia
Otrzymasz możliwość uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach w ramach Inkubatora Trenerów PROGRESS

PROGRAM

Program Szkoły Trenerów PROGRESS obejmuje 216 godzin zajęć,
w tym:
40-godzinny trening interpersonalny,
144 godzin zajęć warsztatowych
oraz 32 godziny superwizji trenerskiej.

1 SPOTKANIE
07-10.10.2020
Trening Interpersonalny
(40h – 4 dni)
2 SPOTKANIE
30-31.10.2020
Rozwój osobisty trenera – analiza
przebiegu treningu interpersonalnego (16h)
3 SPOTKANIE
13-14.11.2020
Proces grupowy (16h)
4 SPOTKANIE
04-05.12.2020
Specyfika uczenia osób dorosłych (16h)
5 SPOTKANIE
18-19.12.2020
Planowanie warsztatu
(16h)
6 SPOTKANIE
15-16.01.2021
Metody prowadzenia szkoleń (16h)
7 SPOTKANIE
29-30.01.2021
Komunikacja w pracy trenera (16h)
8 SPOTKANIE
12-13.02.2021
Sytuacje trudne w pracy trenera (16h)
9 SPOTKANIE
05-06.03.2021
Budowanie wizerunku trenera (16h)
10 SPOTKANIE
19-20.03.2021
Ewaluacja szkoleń oraz narzędzia ICT w pracy trenera (16h)
11 SPOTKANIE
08-10.04.2021
Warsztat superwizyjny
(16h)

PEŁNY PROGRAM I HARMONOGRAM

Szkoły Trenerów – Edycja XIII

TRENERZY

4
Ewa Kalińska-Grądziel
Trener II° PTP, psycholog, psychoterapeuta, współwłaściciel firmy PROGRESS
wiesiek-wyedytowany
dr Wiesław Talik
Trener II° PTP, psycholog, coach, współwłaściciel firmy PROGRESS
Iwona_UJ
dr Iwona Ulfik-Jaworska
Psycholog, trener, psychoterapeuta, psycholog, mentor, konsultant
już teraz
zapisz się    captcha

    wpisz kod