SZKOLENIA DLA FIRM

Zobacz, co możemy zrobić wspólnie dla Twojej firmy.

Prowadzimy projekty szkoleniowo – rozwojowe dla firm i instytucji

Nasze szkolenia poprzedzone są dogłębną diagnozą potrzeb szkoleniowych oraz są dopasowane do specyfiki organizacji zamawiającej usługi szkoleniowe. Na każdym etapie realizacji usługi ściśle współpracujemy z naszym klientem. Zapewniamy również wsparcie poszkoleniowe.

W swoich projektach kierujemy się zasadą efektywności – realizujemy wcześniej ustalone cele uczestników, firm i instytucji – oraz etyką i szacunkiem wobec uczestników szkoleń.

Doradzamy w zakresie procesów grupowych zachodzących w organizacji oraz planów rozwojowych pracowników.

SZKOLENIA DLA MANAGERÓW

Zarządzanie procesem grupowym
Zarządzanie rozwojem pracownika
Efektywne zarządzanie zespołem
Kreatywne techniki rozwoju problemów
Budowanie relacji zaufania i współpracy w zespole
Zarządzanie zmianą
Szef czy lider? – budowanie autorytetu
Jak zostać mentorem?
Trening interpersonalny (prowadzony w formule niedyrektywnej)
Komunikacja w kryzysie
Techniki rozwiązywania problemów
Delegowanie zadań i komunikacja z zespołem

Zarządzanie talentami

Facylitacja pracy zespołu

Training on the job

Rozwiązywanie konfliktów

SZKOŁA TRENERÓW
szkolenia dla trenerów wewnętrznych

Uczymy jak efektywnie i atrakcyjnie przekazywać wiedzę, rozwijać umiejętności i wpływać na postawy osób dorosłych. Kształcimy trenerów prowadzących zajęcia grupowe oraz szkolenia na stanowisku pracy (on the job training). Konsultujemy i superwizujemy pracę trenerów wewnętrznych i całych zespołów. Doradzamy w planowaniu procesów szkoleniowych. Prowadzimy mentoring i coaching dla trenerów.