PROJEKTY ERASMUS+

FULL STEAM AHEAD (CAŁA NAPRZÓD)

OKRES REALIZACJI: 1 września 2023 r. – 31 października 2024 r.

Nr projektu: 2023-1-PL01-KA122-ADU-000128809

Program: KA122-ADU – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry w sektorze edukacji dorosłych

FULL STEAM AHEAD (CAŁA NAPRZÓD)

OKRES REALIZACJI: 1 września 2022 r. – 30 września 2023 r.

Nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-ADU-000078994

Program: KA122-ADU – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry w sektorze edukacji dorosłych

Breathe The Future - Hybrid Education in VET

project is the response to emerging challenges and shifting paradigms of teaching.

INNOWACYJNE KOMPETENCJE TRENERSKIE INNTRAIN

OKRES REALIZACJI: 1 sierpnia 2020 r. – 30 listopada 2021 r.
Projekt finansowany w ramach programu ERASMUS+,
KA1 – Mobilność edukacyjna,
KA104 – Mobilność kadry edukacji dorosłych

Nowe kompetencje - efektywniejsze szkolenia

OKRES REALIZACJI: 1 października 2021 – 30 czerwca 2022
Projekt finansowany w ramach programu ERASMUS+,
KA122-ADU – Short-term projects for mobility of leaners and staff in adult education