PROJEKTY ERASMUS+

INNOWACYJNE KOMPETENCJE TRENERSKIE INNTRAIN

OKRES REALIZACJI: 1 sierpnia 2020 r. – 30 listopada 2021 r.
Projekt finansowany w ramach programu ERASMUS+,
KA1 – Mobilność edukacyjna,
KA104 – Mobilność kadry edukacji dorosłych

Nowe kompetencje - efektywniejsze szkolenia

OKRES REALIZACJI: 1 października 2021 – 30 czerwca 2022
Projekt finansowany w ramach programu ERASMUS+,
KA122-ADU – Short-term projects for mobility of leaners and staff in adult education